Nytt informationsprojekt för My Period is Awesome

Wellbeing Foundation. Our My Period is Awesome partner in Uganda.  Photo: Ulf Lundquist

Wellbeing Foundation. Our My Period is Awesome partner in Uganda.

Photo: Ulf Lundquist

Under 2019 driver Wise Economy Global Assocation ett informationsprojekt finansierat av Forum Syd. Insatsen ska bidra till ökad kunskap i Sverige om betydelsen av medveten Menstrual Hygiene Management (MHM) samt främja öppen debatt och stärka engagemanget för en Värld, där menstruation inte är ett hinder. Projektetska också öka förståelsen och respekten för Wise Economys lokala partners arbete och kompetens i de olika My Period is Awesome-projekten.

//

In 2019, Wise Economy Global Association runs an informative project financed by Forum Syd. The initiative will contribute to increased knowledge in Sweden about the importance of Menstrual Hygiene Management (MHM) and promote open debate and strengthen the commitment to a World where menstruation is not an obstacle. The project will also increase the understanding and respect for Wise Economy's local partners' work and expertise in the various My Period is Awesome projects.

Follow the project through our social links:

Wise Economy - Facebook

My Period is Awesome - Facebook

My Period is Awesome - Instagram