Intervju med vår MFS-student Louise!

Louise Johansson

Louise Johansson

Hej Louise! Berätta, var är du nu?

Jag är i Windhoek i Namibia!

Vad gör du där?

Jag gör en MFS-studie (minor field study) för min masteruppsats inom Global Hälsa, om pojkars inkludering i utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), med fokus på mens. Jag intervjuar pojkar om hur dom ser på sin egen roll i sexualundervisning, och vad dom tycker om att att pojkar får lära sig om mens!

Hur länge är du i Namibia?

7 veckor är jag här.

Hur blev du intresserad av mens-frågan?

Jag är i grunden intresserad av mänskliga rättigheter, och kanske främst kvinnors och flickors rättigheter. För några år sen jag på någon nyhetssajt att Sydafrika skulle dela ut gratis bindor i skolorna och jag blev intresserad av att veta mer om frågan, och det ledde till att jag skrev min kandidatuppsats om flickors upplevelser att ha mens i skolan på landsbygden i Sydafrika.


Varför valde du att undersöka just pojkar i SRHR?

När jag och min uppsatspartner gjorde fältarbetet till kandidatuppsatsen förra året sa en del flickor att pojkar retas när de märker att någon har mens. Vi insåg att det är något att forska på i framtiden, hur pojkar ser på mens och varför de skulle retas. Jag menar inte att det inte är viktigt att undersöka flickor, men det är också viktigt att kolla på hur pojkar och män upplever och hanterar den informationen de får om mens.

Vad är det bästa med Windhoek hittills?

Det varma vädret och solen! Annars är det bästa med Namibia människorna! De jag har träffat har varit väldigt gästvänliga och öppna.

Vad är det värsta med Windhoek?

Det värsta är hur påtagligt det är att det har varit apartheid här. Windhoek är litet och apartheid känns av mycket. Skolorna och bostadsområdena är segregerade, de vita bor främst i staden och utanför staden finns det townships där främst svarta bor.

Tack Louise Johansson för att du delar med dig av din resa! Vi ser fram emot att läsa den färdiga rapporten!


Hi Louise! Tell us, where are you?

I’m in Windhoek, in Namibia!

What are you doing there?

I’m doing a field study for my Master’s thesis in Global Health about how boys are included in education about sexual and reproductive health and rights (SRHR), with focus on the education on menstruation. I interview boys on how they perceive their own role in SRHR and what they think about boys learning about menstruation!

Cool! How long are you staying in Namibia?

I’m here for 7 weeks.

How come you became interested in  SRHR and menstrual rights?

I have always been interested in human rights and especially girls and women’s rights. And when I saw an article about South Africa’s president planning an action to distribute free sanitary pads to school girls I wanted to learn more! This led to a bachelor’s thesis on South African girls’ perceptions about menstruating in school, and the usage of menstrual cups.

Then why did you choose to research boys’ part in education about menstruation?

Well, during our field study in South Africa we realised that boys have a big part in girls’ health. Girls we spoke to witnessed about boys bullying girls who had their period. Therefore it is important to understand how boys think about menstruation and how education about the subject can improve. I’m not saying it’s not important to research about girls’ experiences; it’s important to learn about both perspectives.

What’s the best part of Windhoek so far?

The warm weather and the sun! And all the nice and welcoming people! Everyone I have met have been so nice to me.

And the worst thing about Windhoek?

The worst thing is how present apartheid is. Windhoek is a small city and residues from the time apartheid was institutionalised are very visible. The residential areas and the schools are very segregated; white people mostly live in the city in houses with fences and have a housekeeper, and black people live mostly in townships outside the city.

Thank you Louise Johansson for sharing your work! We look forward to read your finished report!