Ny årlig sponsor till My Period is Awesome

Patricia Hjärtner, grundare av Hjärtner & Partner blir årlig sponsor till Wise Economy’s projektplattform My Period is Awesome. Den generösa donationen täcker hela medfinansieringen det senaste projektet i Namibia. 

”Vår verksamhet är beroende av den här typen av generösa handlingar. Vi är så glada över att Patricia vill hjälpa oss krossa menstabun. Donationen lyfter en tung sten från Wise Economys hjärta”. - Terese Lann Welin, grundare av My Period is Awesome. 

Projektet Patricia delfinansierat driver Wise Economy i samarbete med Womens Action for Development (WAD) i Namibia. Projektet fokuserar på kapacitetsutveckling av WAD för att kunna tillhandahålla utbildning om menstruations- och sexuell hälsa i skolan. På längre sikt - få in dessa ämnen i läroplanen.  

”Jag stöttar My Period is Awesome eftersom projekten bidrar till en bättre framtid och utveckling för ungdomarna. Att se framstegen och vilken skillnad det blir när teamet sätter igång är jättekul, därför har jag aldrig tvekat att vara med”. – Patricia

Hjärtner & Partners erbjuder kurser med fokus på aktiehandel; Kom igång med aktiehandel – nybörjarkurs,  swingtrading och daytrading. Besök www.hjartnerpartner.se eller mejla på info@hjartnerpartner.se.


Patricia Hjärtner.

Patricia Hjärtner.

Patricia Hjärtner, founder of Hjärtner & Partner, new annual sponsor of Wise Economy's project platform My Period is Awesome. The generous donation covers the entire co-funding of Wise Economy’s latest project in Namibia.

Our work is dependent on this kind of generous actions. We are so glad that Patricia wants to help us and this donation lifts a heavy burden from Wise Economy's shoulders.” - Terese Lann Welin founder of My Period is Awesome.  

The project that Patricia is cofunding is managed by Wise Economy in collaboration with Womens Action for Development (WAD) in Namibia. The project focuses on capacity building of WAD and training of trainers to be able to provide education on menstrual and sexual health in schools. In the longer run – get this type of subjects into the school curriculum.

“I support My Period is Awesome because the projects contribute to a better future and development for the young people. Seeing the progress and the difference it makes when the teams gets going is great fun, so I have never hesitated to participate.” - Patricia.

To learn more about Hjärtner & Partner visit www.hjartnerpartner.se or email at info@hjartnerpartner.se.