OrganiCup donerar 1000 menskoppar

 

Det danska företaget OrganiCup har donerat 1000 menskoppar till My Period Is Awesome Namibia. Menskopp är ett mensskydd som förs upp i vaginan och samlar upp mensen, till skillnad från tampong som absorberar. Den är återanvändningsbar och kan användas i flera år, och är därför ekonomisk för användaren.

“We want to contribute to making sure that menstruation is no longer a taboo, that everyone has access to – at least – basic information about menstrual hygiene management and the different menstrual products and ensure they have access to these.” Ida Gjørup, Organicup.

Vi tackar för donationen!

Vill du veta mer om OrganiCup? Läs mer på deras www.organicup.com


The Danish company OrganiCup has donated 1000 menstrual cups to My Period Is Awesome Namibia. The menstrual cup is a menstrual hygiene product that is inserted in the vagina and collects the blood, in difference to the tampon that is absorbing. The cup can be used for years, and is therefore economical for the user. 

“We want to contribute to making sure that menstruation is no longer a taboo, that everyone has access to – at least – basic information about menstrual hygiene management and the different menstrual products and ensure they have access to these.” Ida Gjørup, Organocup. 

We thank OrganiCup for the donation!

Do you want to know more about OrganiCup? Read more on their website www.organicup.com